Umelci

Profesionálni umelci

KRESTum je neformálne združenie profesionálnych kresťanských výtvarníkov. Má za cieľ prezentovať umelcov, ktorí tvoria originálne umelecké diela a slúži na šírenie kresťanskej kultúry a kresťanských hodnôt. 

www.krestum.sk

Ďalší umelci – absolventi škôl umeleckého zamerania

Oksana Lukomska

Maľba - akryl, akvarel.

www stránka

Mykola Biloshytsky

Maľba, asambláž, kinetika.

www stránka

Augustín Ugróczy

Architektúra. Grafika.

www stránka

Zuzana Komendová

Maľba. Dizajn.

www stránka

Slavomír Jašš

Maľba - olej, akryl.

www stránka

Daniela Vladimírova

Textil - batika. Maľba - akryl.

www stránka

Zuzana Bratková

Maľba - akryl, akvarel.

www stránka

Laickí umelci